Tỉnh Sóc Trăng ưu tiên đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Tỉnh Sóc Trăng ưu tiên đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Tỉnh Sóc Trăng tăng cường công tác quản lý, quy hoạch phát triển đô thị; đầu tư, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc môi trường, triển khai các chương trình, dự án, đề án xử lý nước thải ô nhiễm…

Các chỉ số ô nhiễm về bụi, tiếng ồn tiếp tục có xu hướng duy trì ở ngưỡng cao, tình trạng ô nhiễm nguồn nước mặt tại một số kênh, rạch, ao hồ trong khu vực nội thành, nội thị TP. Sóc Trăng, thị trấn Mỹ Xuyên (huyện Mỹ Xuyên), thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách),…đang là vấn đề rất nan giải, nhiều tuyến kênh, rạch phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải sinh hoạt đô thị chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu, dẫn đến tình trạng ô nhiễm chất hữu cơ, vi sinh.

Tỉnh Sóc Trăng ưu tiên đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Tỉnh Sóc Trăng ưu tiên đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Trong khi đó, tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở hầu hết các đô thị hiện nay trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng còn thấp; công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị vẫn tập trung chủ yếu là đổ đống và ủ yếm khí tự nhiên và khí đốt. Các bãi rác tiếp nhận chất thải đô thị đều chưa đảm bảo điều kiện về vệ sinh môi trường, nhiều bãi rác lộ thiên, không có hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác.

Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm, bảo vệ môi trường đô thị, tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường công tác quản lý, quy hoạch phát triển đô thị; đầu tư, hiện đại hóa mạng lưới quan trắc môi trường theo hướng ứng dụng công nghệ, thiết bị quan trắc môi trường nước, không khí tự động nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu chính xác về hiện trạng, xu thế diễn biến chất lượng môi trường để phục vụ hiệu quả công tác xây dựng các báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm và 5 năm.

người dân Sóc Trăng đẩy mạnh công tác cải tạo môi trường

Người dân Sóc Trăng đẩy mạnh công tác cải tạo môi trường xây dựng nông thôn mới

Tỉnh Sóc Trăng ưu tiên triển khai các chương trình, dự án, đề án xử lý nước thải ô nhiễm, phục hồi môi trường ao hồ, kênh, rạch. Đoạn sông trong các đô thị bằng biện pháp nạo vét, khơi thông, tăng khả năng lưu thông dòng chảy; đầu tư nâng cấp hệ thống thoát nước tại các đô thị nhằm thu gom. Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, xóa các điểm ngập úng cục bộ ở các đô thị;

Di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư; ứng dụng công nghệ hiện đại xử lý nước thải, chất thải, khí thải; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở công nghiệp trên địa bàn đô thị, xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, kiên quyết tạm đình chỉ hoặc cấm hoạt động theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song tỉnh Sóc Trăng quyết tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, với quyết tâm “Cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở khu vực thành thị cũng như nông thôn…”

0964.453.362Đăng ký thông tin