Sóc Trăng – Giáo dục dân tộc được quan tâm đầu tư

Sở GD&ĐT Sóc Trăng khen thưởng các đơn vị.

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Sóc Trăng vừa tổng kết năm học 2019 – 2020. Năm học qua sự nghiệp GD&ĐT tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Sở GD&ĐT Sóc Trăng, năm học qua, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng, chất lượng. Mạng lưới trường, lớp được sắp xếp tương đối ổn định, tập trung hơn, hạn chế tối đa việc dàn trải.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác giáo dục và hoạt động giảng dạy được quan tâm đầu tư (đặc biệt là các công trình nhà vệ sinh theo hướng hiện đại).

Trong năm học vừa qua, tổng số học sinh của tỉnh là 261.532. Toàn tỉnh có 506 trường/8.363 nhóm, lớp (trong đó có 484 trường công lập, 22 ngoài công lập), giảm 34 trường công lập so với năm học trước. Huy động HS ra lớp đầu năm học là 268.817 HS, (đạt  98,81% kế hoạch).

Toàn tỉnh có 313/484 trường (công lập) đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 64,67% (trong đó MN 75 trường; Tiểu học 143 trường; THCS 75 trường; THPT 20 trường), đạt 92,28% kế hoạch giao năm 2020.

Sóc Trăng đẩy mạnh đầu tư giáo dục dân tộc

Sóc Trăng đẩy mạnh đầu tư giáo dục dân tộc

Toàn ngành có 18.532 cán bộ, giáo viên và nhân viên (có 8 Tiến sĩ, 312 Thạc sĩ, 70 cán bộ, giáo viên đang học Thạc sĩ, 8 cán bộ giáo viên đang học nghiên cứu sinh). Trong đó, tỷ lệ giáo viên là người dân tộc chiếm hơn 27%.

Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ luôn được ngành quan tâm. Có 110 trường có tổ chức bán trú, với 906  nhóm lớp và 20.865 trẻ được ăn bán trú.

Đối với việc dạy chữ viết và tiếng nói dân tộc, ngành luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát. Năm học 2019 – 2020,  toàn tỉnh có 146 trường có dạy tiếng Khmer, 1.586 lớp (kể cả các trường PT DTNT) với 42.785 HS. Trong đó, Tiểu học 98 trường với 1.193 lớp, có 31.615/41.285 học sinh dân tộc Khmer học chữ Khmer, tỷ lệ 76,58%; THCS có 40 trường với 343 lớp, có 9.612/17.962 học sinh dân tộc Khmer học chữ Khmer, tỷ lệ 53,51%; THPT có 8 trường, 50 lớp với 1.558/4.492 HS dân tộc Khmer học chữ Khmer, tỷ lệ 34,68%.

Sở GD&ĐT Sóc Trăng khen thưởng các đơn vị.

Sở GD&ĐT Sóc Trăng khen thưởng các đơn vị.

Đối với môn tiếng Hoa, tỉnh có 5 trường với 51 lớp, có 1.645 học sinh. Trong đó, Tiểu học 3 trường với 39 lớp, có 1.282/5.887 học sinh dân tộc Hoa học tiếng Hoa, tỷ lệ 21,78%, THCS 2 trường với 12 lớp có 363/4.190 học sinh dân tộc Hoa học tiếng Hoa, tỷ lệ 8,66%.

Phát biểu tại buổi tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học 2019 – 2020. Đồng thời đề nghị ngành Giáo dục trong năm học 2020 – 2021 tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học trong tình hình mới.

Dịp này, Giám đốc Sở GD&ĐT Sóc Trăng đã tặng Giấy khen của Sở cho 8 trường THPT và 7 Phòng GD&ĐT vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

0964.453.362Đăng ký thông tin